ptr

آخرین اخبار در مورد شورای انضباطی دانشجویی

دبیر شورای انضباطی بدوی دانشگاه علامه منصوب شد

با حکمی از سوی رئیس داشگاه علامه طباطبائی، دبیر شورای انضباطی بدوی و مسئول دبیرخانه شورای انضباطی این دانشگاه منصوب شد.به گزارش روابط عمومی، با حکمی از سوی دکتر عبدالله معتمدی، رئیس داشگاه علامه طباطبائی، دکتر حمید حکیم، عضو هیئت علمی دانشگاه، به عنوان «دبیر شورای انضباطی بدوی و مسئول دبیرخانه شورای انضباطی» این دانشگاه منصوب شد. دکتر مهدی واحدی معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در مراسم معار ...